Ako želite da Vas prate, ostavite

upaljači, kemijske, usb stickovi, coveri za mobitele, mobiteli, privjesci, printamo gotovo na sve...

vizitke, leci, brošure, knjige, plakati...

tisak iz role na: papir, ceradu, prozorsku grafiku, PVC foliju, mesh, backlit foliju. Kompjutersko izrezivanje folije, oslikavanje izloga, vozila, tisak na majice...  

Jednostavno i brzo odaberite idealan promotivni poklon za vaše poslovne partnere

Digitalni tisak

Na našim digitalnim mašinama u mogućnosti smo tiskati na gotovo sve vrsta papira težine do 300g/m2, maksimalnog formata 330x487mm. U kombinaciji sa našim doradnim strojevima zadovoljavamo sve potrebe klijenata kod tiska svih ovih proizvoda

 • vizitke
 • kuverte
 • letci
 • katalozi
 • brošure
 • prospekti
 • kalendari
 • plakati
 • ulaznice
 • naljepnice
 • cjenici i dr.

Tehnika digitalnog tiska daje nam mogućnost personalizacije svih navedenih proizvoda u smislu da na svaki pojedini proizvod možemo otisnuti drugo ime ili poruku namjenjenu određenoj osobi.